מסירה

אנחנו מחויבים למסור ללקוח את גרסאות הסרטון בשלבים השונים של העבודה,  

כדי שללקוח יהיה מספיק זמן להגיב, להעיר הערות במידה ויש על מנת שנוכל לדייק להשחיז

ולמסור לבסוף סרטון מושקע, שיופץ לקהל הנכון, ברגע ובזמן המדויקים ביותר על מנת שיהיה

 פנוי לקלוט את המסר שלכם.